Impressum

Odpowiedzialny za każdą treść
OSI Foods GmbH & Co. KG
Senefelderstr. 17a
86368 Gersthofen
Tel..: +49 821 25 285-0
E-Mail: info@osieurope.com
Amtsgericht Augsburg, HRA 19434
UST ID-Nr.: DE230456809

 
Odpowiedzialność osobista:
OSI Germany Verwaltungs GmbH, Sitz: Gersthofen
Amtsgericht Augsburg, HRB 32097
Dyrektor wykonawczy: Sherry DeMeulenaere
 
Wyłączenie odpowiedzialności
1. Treść prezentowane w Internecie:
Autor nie udziela gwarancji na aktualność, poprawność, kompletność i jakość informacji zawartych na tej stronie. Roszczenia odszkodowawcze wobec autora, które odnoszą się do szkód materialnych lub niematerialnych, powstałych w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania udostępnionych informacji lub na skutek błędnych lub niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone, o ile nie ma dowodów na zamiar lub rażące zaniedbanie autora. W przypadku zamieszczenia ofert, mogą one ulec zmianie i nie są zobowiązujące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, usunięcia części lub całej strony lub oferty bez uprzedniego powiadomienia, a także do czasowego lub ostatecznego zaprzestania publikacji.
 
2. Odnośniki i linki
Jeżeli w różnych miejscach tej strony głównej znajdują się linki do innych stron internetowych, to w odniesieniu do wszystkich tych linków obowiązują następujące zasady: wyraźnie zaznaczamy, że nie mamy żadnego wpływu na kształt i treść wszystkich stron, do których prowadzą te linki. Dlatego niniejszym dystansujemy się od wszystkich treści stron internetowych, do których prowadzą linki na naszej stronie głównej i nie przyjmujemy ich treści jako własnych.
 
 
3. Prawa autorskie i prawa do znaków towarowych:
We wszystkich swoich stronach internetowych i publikacjach autor stara się przestrzegać praw autorskich do wszystkich schematów, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów. Prawa autorskie do wszystkich obiektów opublikowanych na tej stronie internetowej i sporządzonych przez autora pozostają wyłącznie jego własnością. Powielanie lub wykorzystywanie takich schematów, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody autora jest zabronione.
 
4. Ochrona danych:
Podanie danych osobowych, handlowych lub osobistych jest zawsze dobrowolne. Podając, udostępniając i/lub przekazując swoje dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie w celu oceny Państwa wniosku, co może obejmować przekazanie tych danych innym przedsiębiorstwom z naszej grupy biorącym udział w procesie oceny, na kontakt z nami i naszymi spółkami siostrzanymi i powiązanymi, na cyfrowe przechowywanie Państwa danych, na stworzenie profilu wnioskodawcy i na kontrolę przez naszych decydentów (np. ewentualnych przełożonych). Zgodę tę mogą Państwo odwołać w każdej chwili, ze skutkiem na przyszłość (np. usuwając dokumenty aplikacyjne po zalogowaniu). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które odbyło się na podstawie Państwa zgody, aż do odwołania. Nasza polityka prywatności i dokument dotyczący przejrzystości zostały połączone z niniejszą stroną internetową, aby mogli się Państwo z nimi zapoznać.
 
5. Ważność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności:
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tekstu nie odpowiadają, przestały odpowiadać lub całkowicie nie odpowiadają obowiązującemu prawu, pozostałe części dokumentu pozostają bez zmian pod względem treści i ważności.