Impressum

OSI Foods GmbH & Co. KG
Senefelderstr. 17a
86368 Gersthofen
Tel..: +49 821 25 285-0
E-mail: info@osieurope.com
Amtsgericht Augsburg, HRA 19434
UST ID-Nr.: DE230456809


Persoonlijke aansprakelijkheid:
OSI Germany Verwaltungs GmbH, Sitz: Gersthofen
Amtsgericht Augsburg, HRB 32097
Uitvoerend Directeur: Sherry DeMeulenaere
 
Uitsluiting van aansprakelijkheid
1. 1. Inhoud van de internetaanwezigheid:
De auteur biedt geen garantie voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de op deze site verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door foutieve of onvolledige informatie, zijn in de regel uitgesloten, voor zover er geen aanwijzingen zijn voor opzet of grove nalatigheid van de auteur. Indien er aanbiedingen zijn opgenomen, zijn deze onder voorbehoud en zonder verplichting. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen of pagina's of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. 2. Verwijzingen en links
Als we op verschillende pagina's van deze homepage links naar andere websites hebben geïntegreerd, geldt voor al deze links het volgende: Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat wij geen invloed hebben op het ontwerp en de inhoud van alle gelinkte websites. Daarom distantiëren wij ons hierbij van alle inhoud van alle websites die op onze homepage gelinkt zijn en nemen wij de inhoud ervan niet over als de onze.


3. 3. Auteursrechten en merkrechten:
De auteur tracht in al zijn websites en publicaties de auteursrechten van alle diagrammen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen. Het auteursrecht voor alle op deze website gepubliceerde en door de auteur samengestelde objecten blijft uitsluitend bij de auteur. Verveelvoudiging of gebruik van dergelijke diagrammen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. 4. Gegevensbescherming:
Het verstrekken van persoonlijke, zakelijke of persoonlijke gegevens gebeurt altijd op vrijwillige basis. Door het invoeren, verstrekken en/of doorgeven van uw persoonlijke gegevens stemt u in met de verwerking van deze gegevens voor de beoordeling van uw aanvraag, wat onder meer kan inhouden dat deze gegevens worden doorgegeven aan andere bedrijven van onze groep van bedrijven die betrokken zijn bij het beoordelings- en evaluatieproces, dat contact wordt opgenomen met ons en onze zuster- en dochterbedrijven, dat uw gegevens digitaal worden opgeslagen, dat een kandidatenprofiel wordt opgesteld en dat onze besluitvormers (bijvoorbeeld eventuele leidinggevenden) inzage krijgen in deze gegevens. U kunt deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken (bijvoorbeeld door uw sollicitatiedocumenten te verwijderen na het inloggen). Herroeping van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van uw toestemming heeft plaatsgevonden tot aan de herroeping. Ons privacybeleid en het transparantiedocument zijn voor uw kennisneming aan deze website gekoppeld.

5. 5. Rechtsgeldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid:
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet worden beschouwd als onderdeel van de internetaanwezigheid. Indien delen of bepaalde formuleringen van de tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met het geldende recht, blijven de overige delen van het document wat betreft hun inhoud en geldigheid hierdoor onaangetast.